Základná umelecká škola v Stupave


Prihláška na školský rok
2021/2022


Odbor

Pobočka:

Odbor:

Predmet:


Základné údaje uchádzača

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť.

Email:

Mobil:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Školské údaje

Zadajte školu a triedu, ktorú bude dieťa navštevovať v školskom roku 2021/2022 (ZŠ, SŠ, či MŠ)

Škola:

Trieda v škole:

Školský rok nástupu:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Prosíme zadať emailovú adresu dieťaťa. V prípade, že dieťa nemá emailovú adresu, rodič zadá svoju adresu. V prípade prijatia na štúdium na ZUŠ, budú prostredníctvom zadanej emailovej adresy žiakom doručené prihlasovacie údaje do systému EduPage.

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
   • 31810314
   • 2021638080
   • koncekoffice@gmail.com
  • Prihlásenie