• História Základnej umeleckej školy v Stupave

     Ľudová škola umenia v Stupave bola založená v r.1959 p. Drahomírou Horváthovou, ktorá bola jej prvou riaditeľkou. Začínala v priestoroch bývalej budovy Požiarneho zboru a mala hudobný a tanečný odbor. Neskôr pribudol výtvarný a literárno-dramatický odbor. Škola sa sťahovala do budovy bývalej Základnej školy na Hlavnej ulici a momentálne sídli v cirkevnej budove na námestí pri Farskom kostole v Stupave.

     Počas existencie školy jej bránami prešlo nielen množstvo žiakov, ale aj veľký počet pedagógov, z ktorých mnohí dodnes zastávajú vysoké umelecké miesta.

     V súčasnosti je škola samostatným právnym subjektom, ktorého zriaďovateľom je mesto Stupava. V škole sa vyučujú všetky 4 odbory - hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Navštevuje ju 450 žiakov nielen zo Stupavy ale aj z blízkeho okolia (Záhorská Bystrica, Borinka, Lozorno, Zohor, Kuchyňa, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Studienka, Rohožník). Žiaci školy sa okrem školských vystúpení zúčastňujú aj na kultúrnych podujatiach mesta Stupava.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie