• Poplatky za štúdium:

    • Zápisné pri skúškach    2 €
    • Školné:                        12 € / mesiac
    • Príspevok OZ                2 € / mesiac
     
    Platba poplatkov 2x ročne:
     
    • september - december
    •  január- jún
    Možnosť prevodom alebo cez VIAMO prostrednictvom EduPage.

     

    Platby sú realizované prevodom na účet:

    • Školné:                            SK77 0200 0000 0019 3622 2254
    • Príspevok OZ:                SK69 1100 0000 0026 2107 6226

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
   • 31810314
   • 2021638080
   • koncekoffice@gmail.com
  • Prihlásenie