• Poplatky za štúdium:

    Zápisné pri skúškach 2 €
    Školné 15 € / mesiac
    Príspevok OZ  2 € / mesiac

     

    PLATBA ŠKOLNÉHO A PRÍSPEVKU OZ SA REALIZUJE 2x ROČNE:

    • SEPTEMBER - DECEMBER
    • JANUÁR - JÚN

    MOŽNOSTI PLATBY SÚ:
     
    • PREVODOM NA ÚČET ZUŠ:

     

    Školné: SK77 0200 0000 0019 3622 2254
    Príspevok OZ:  SK69 1100 0000 0026 2107 6226


    VARIABILNÝ SYMBOL NÁJDETE V SEKCII PLATBY V EDUPAGE.

     

    • VIAMO PREVOD PROSTREDNíCTVOM EDUPAGE

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie