• Poplatky za štúdium:

    • Zápis do ročníka:          2 €
    • Školné:                         10 € / mesiac

     

    Platby sú realizované prevodom na účet:

    • Školné:                                   SK77 0200 0000 0019 3622 2254
    • Rodičovský príspevok:        SK69 1100 0000 0026 2107 6226

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
   • 31810314
   • 2021638080
   • koncekoffice@gmail.com
  • Prihlásenie