• Hudobná náuka

    • Mgr. Volárova Tatiana
    • Mgr. art. Duranka Mikuláš
    • Mgr. art. Konček Marek
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
   • 31810314
   • 2021638080
   • koncekoffice@gmail.com
  • Prihlásenie