• Úspechy a ocenenia

   • Všetkým žiakom a pedagógom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej Základnej umeleckej školy.

   • 2021/2022

   • Celoštátne kolo

     • Jozef Pitrovský

     • Pamätný list
     • Gitarová Nitra 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Pedagóg: Mgr. art. Zuzana Bednárová
     • Markéta Zelenáková

     • 3. miesto v IV: kategórií
     • Gitarová Nitra 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Pedagóg: Mgr. art. Zuzana Bednárová
   • 2020/2021

     • Elena Macášková

     • strieborné pásmo II. kategória
     • V. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová
     • Hana Lipovská

     • strieborné pásmo III. kategória
     • V. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová
     • Michal Kováč

     • strieborné pásmo I. kategória
     • V. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová
     • Mia Belokostolská

     • postup celoslovenské kolo
     • Vesmír očami detí · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová
     • Natália Drahošová

     • postup celoslovenské kolo
     • Vesmír očami detí · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová
     • Viktória Lennerová

     • postup do celoslovenského kola
     • Vesmír očami detí · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Katarína Komara
   • 2019/2020

   • Medzinárodné kolo

     • Timea Kristínová

     • Gand Prix
     • Kazachstan očami dieťaťa · Medzinárodné kolo · 2019/2020
     • Pedagóg: Mgr. art. Machatová Jana
     • Zara Komíneková

     • Účasť
     • FAIR PLAY 2020 · Medzinárodné kolo · 2019/2020
     • pedagóg: Mgr. P. Ševčíková

      Blahoželáme !
     • Emília Kajuchová

     • 3. miesto C1 kat.
     • 16. medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica · Medzinárodné kolo · 2019/2020
     • pedagóg: Mgr. art. Jana Machatová

      Blahoželáme !
   • Celoštátne kolo

     • Markéta Zelenáková

     • 1. miesto kat. II. B
     • 11.ročník celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi · Celoštátne kolo · 2019/2020
     • pedagóg: Mgr. art. Zuzana Bednárová

      Blahoželáme !
   • 2018/2019

   • Regionálne kolo

     • Tamara Janočková

     • zlaté p. II. kat.
     • Klavírna Senica 2019 · Regionálne kolo · 2018/2019
     • pedagóg: M. Schultzová

      Blahoželáme !
     • Hana Haruštiaková

     • zlaté p. III. kat.
     • Klavírna Senica 2019 · Regionálne kolo · 2018/2019
     • pedagóg: M. Schultzová

      Blahoželáme !
     • Lenka Juriová

     • strieborné p. IV. kat.
     • Klavírna Senica 2019 · Regionálne kolo · 2018/2019
     • pedagóg: M. Schultzová

      Blahoželáme !
   • Celoštátne kolo

     • Hana Lipovská

     • strieborné p. II. kat.
     • Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová

      Blahoželáme !
     • Tamara Janočková

     • strieborné pásmo III. kat.
     • V. ročník Klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • pedagóg: M. Schultzová

      Blahoželáme !
     • Hana Haruštiaková

     • bronzové pásmo IV. kat.
     • V. ročník Klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • pedagóg: M. Schultzová

      Blahoželáme !
     • Lenka Juriová

     • zlaté pásmo V. kat.
     • V. ročník Klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • pedagóg: M. Schultzová

      Blahoželáme !
   • Filter

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Kontakty

    • Základná umelecká škola v Stupave
    • zusstupava@zusstupava.sk
    • koncekoffice@gmail.com
    • +421 911 971 914
    • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
    • koncekoffcie@gmail.com
    • 31810314
    • 2021638080
   • Prihlásenie