• Úspechy a ocenenia

   • Všetkým žiakom a pedagógom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej Základnej umeleckej školy.

   • 2022/2023

   • Regionálne kolo

     • M.Schultzová

     • Lenka Juriová - zlaté pásmo
     • KLAVÍRNA SENICA 2023 · Regionálne kolo · 2022/2023
     • M.Schultzová

     • Hana Haruštiaková - zlaté pásmo
     • KLAVÍRNA SENICA 2023 · Regionálne kolo · 2022/2023
   • Celoštátne kolo

     • Mgr. K.Obžerová

     • Matúš Tomek - strieborné pásmo
     • PIANOFORTE Stará Ľubovňa · Celoštátne kolo · 2022/2023
     • Mgr. art. M.Slezák

     • Ela Cabadajová- zlaté pásmo 2.miesto
     • SMIŽIANSKA GITARA 2023 · Celoštátne kolo · 2022/2023
     • Mgr.art. V.Ondrejčák, PhD.

     • Tomáš Repáš - strieborné pásmo
     • SMIŽIANSKA GITARA 2023 · Celoštátne kolo · 2022/2023
     • Mgr.art. V.Ondrejčák, PhD.

     • Jozef Pitrovský- strieborné pásmo
     • SMIŽIANSKA GITARA 2023 · Celoštátne kolo · 2022/2023
     • Mgr.art. V.Ondrejčák, PhD.

     • Teodor Ondrejčák- strieborné pásmo
     • SMIŽIANSKA GITARA 2023 · Celoštátne kolo · 2022/2023
     • Adela Chalmovianská

     • I. kategória - Čestné uznanie
     • NOVOROČENKY - 19. ročník bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže · Celoštátne kolo · 2022/2023
     • Pedagóg - Mgr. Martina Kolembusová
     • Izak Buocik

     • II. kategória - Čestné uznanie
     • NOVOROČENKY - 19. ročník bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže · Celoštátne kolo · 2022/2023
     • Pedagóg - Mgr. Martina Kolembusová
     • Lea Buocik

     • III. kategória - Cena poroty
     • NOVOROČENKY - 19. ročník bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže · Celoštátne kolo · 2022/2023
     • Pedagóg - Mgr. Martina Kolembusová
   • 2021/2022

     • Jozef Pitrovský

     • Pamätný list
     • Gitarová Nitra 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Pedagóg: Mgr. art. Zuzana Bednárová
     • Markéta Zelenáková

     • 3. miesto v IV: kategórií
     • Gitarová Nitra 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Pedagóg: Mgr. art. Zuzana Bednárová
   • 2020/2021

     • Elena Macášková

     • strieborné pásmo II. kategória
     • V. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová
     • Hana Lipovská

     • strieborné pásmo III. kategória
     • V. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová
     • Michal Kováč

     • strieborné pásmo I. kategória
     • V. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová
     • Mia Belokostolská

     • postup celoslovenské kolo
     • Vesmír očami detí · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová
     • Natália Drahošová

     • postup celoslovenské kolo
     • Vesmír očami detí · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Eva Gabčová
     • Viktória Lennerová

     • postup do celoslovenského kola
     • Vesmír očami detí · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Pedagóg: Mgr. art. Katarína Komara
   • 2019/2020

   • Medzinárodné kolo

     • Timea Kristínová

     • Gand Prix
     • Kazachstan očami dieťaťa · Medzinárodné kolo · 2019/2020
     • Pedagóg: Mgr. art. Machatová Jana
     • Zara Komíneková

     • Účasť
     • FAIR PLAY 2020 · Medzinárodné kolo · 2019/2020
     • pedagóg: Mgr. P. Ševčíková

      Blahoželáme !
  • Filter

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať