Prihláška na štúdium na našej škole

Prosíme zadať emailovú adresu dieťaťa. V prípade, že dieťa nemá emailovú adresu, rodič zadá svoju adresu. V prípade prijatia na štúdium na ZUŠ, budú prostredníctvom zadanej emailovej adresy žiakom doručené prihlasovacie údaje do systému EduPage.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   
 


  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
   • 31810314
   • 2021638080
   • koncekoffice@gmail.com
  • Prihlásenie