• * PRE VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ZUŠ MÁME DOBRÉ SPRÁVY !
     * K DISPOZÍCIÍ JE PRIHLÁŠKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022.
     * TEŠÍME SA NA TEBA !
    • Vážení rodičia, milí žiaci !

     Vyučovanie v ZUŠ bude pokračovať od 11. 1. 2021 prostredníctvom DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA.

     S pozdravom,

     riaditeľka ZUŠ
     M. Vicianová
    • EDUPAGE
    • Vážení rodičia,
     od 1.9.2020 ZUŠ v Stupave prešla na ON-LINE školskú agendu EDUPAGE.
     Prihlasovacie údaje boli zaslané každému rodičovi na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri prijímacom konaní.

     V prípade, že ste prihlasovacie údaje nedostali, kontaktujte prosím správcu EDUPAGE
     na e-mailovej adrese: koncekoffice@gmail.com .

     S pozdravom,
     kolektív pedagógov ZUŠ v Stupave
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
   • 31810314
   • 2021638080
   • koncekoffice@gmail.com
  • Prihlásenie