• EDUPAGE
    • Vážení rodičia,
     od 1.9.2020 ZUŠ v Stupave prešla na ON-LINE školskú agendu EDUPAGE.
     Prihlasovacie údaje boli zaslané každému rodičovi na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri prijímacom konaní.

     V prípade, že ste prihlasovacie údaje nedostali, kontaktujte prosím správcu EDUPAGE
     na e-mailovej adrese: koncekoffice@gmail.com .

     S pozdravom,
     kolektív pedagógov ZUŠ v Stupave
    • Podmienky vstupu do školy
    • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
     Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti zaslaným elektronicky v systéme Edupage.
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
   • 31810314
   • 2021638080
   • koncekoffice@gmail.com
  • Prihlásenie