• DIŠTANČNÉ ŠTÚDIUM
    • Vážení rodičia!

     Hudobná náuka bude prebiehať dištančnou formou štúdia. Je NEVYHNUTNÉ aby každý žiak mal prístup k svojmu žiackemu kontu v EDUPAGE. Prihlasovacie údaje dávajú žiakom ich triedni učitelia. Žiaci sú povinní priebežne sledovať ZUŠ Edupage, kde ich pedagógovia Hudobnej náuky budú informovať o ďalšom postupe. Výber spôsobu výučby je výlučne v kompetencií pedagógov Hudobnej náuky po dohode s riaditeľkou školy.

     Za pochopenie ďakujeme.

     pedagógovia HN
    • EDUPAGE
    • Vážení rodičia,
     od 1.9.2020 prechádzame na ON-LINE školskú agendu EDUPAGE.
     Prihlasovacie údaje boli zaslané každému rodičovi na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri prijímacom konaní.

     V prípade, že ste prihlasovacie údaje nedostali, kontaktujte prosím správcu EDUPAGE
     na e-mailovej adrese: koncekoffice@gmail.com .

     S pozdravom,
     kolektív pedagógov ZUŠ v Stupave
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
   • 31810314
   • 2021638080
   • koncekoffice@gmail.com
  • Prihlásenie