• Výtvarný odbor

   • Prípravné štúdium je určené pre deti predškolského veku od 5 rokov. Vyučovanie je formou hravých výtvarných činností, je zamerané na oboznámenie sa s jednoduchými výrazovými prostriedkami a materiálmi, s cieľom podnietiť u dieťaťa spontánne sebavyjadrenie.


    Vyučovanie: 2 x 45 min. / 1 x týždenne
    *** Ponúkame možnosť prípravnej výtvarnej výchovy priamo v materských školách. ***

     

    Základné štúdium I. stupňa trvá 8 rokov a je určené pre žiakov od 6 - do 14 rokov.
    Vyučovanie je orientované od materiálno-technického experimentovania v nižších ročníkoch cez plošné vytváranie - kreslenie, maľovanie, grafická tvorba k priestorovému vytváraniu - modelovanie, sochárstvo, keramika, tvorba šperku, krajinná tvorba atď.
     

    Vyučovanie: 3 x 45 min. / 1 x týždenne.

     

    Základné štúdium II. stupňa trvá 4 roky, je zamerané na samostatnú tvorbu alebo na prípravu na ďalšie štúdium výtvarnej profesie.

    Vyučovanie: 3 x 45 min. / 1 x týždenne.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie