• Hudobný odbor

   • V rámci štúdia hudobného odboru získavajú žiaci zručnosť v hre na hudobnom nástroji a základné hudobno-teoretické vedomosti a orientáciu v dejinách hudby na hodinách hudobnej náuky.

     

    Na ZUŠ v Stupave vyučujeme:

    • klavír
    • keyboard
    • akordeón
    • husle
    • violončelo
    • gitaru
    • spev a zborový spev
    • hru na bicích nástrojoch
    • dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, horna).


    Okrem individuálnej výuky môžu byť žiaci hudobného odboru zaradení aj na výuku komornej hry (štvorručná hra na klavíri, duá, triá, kvartetá a pod.).

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie