• Hudobný odbor

   • V rámci štúdia hudobného odboru získavajú žiaci zručnosť v hre na hudobnom nástroji a základné hudobno-teoretické vedomosti a orientáciu v dejinách hudby na hodinách hudobnej náuky.

     

    Na ZUŠ v Stupave vyučujeme:

    • klavír
    • keyboard
    • akordeón
    • husle
    • violončelo
    • gitaru
    • spev a zborový spev
    • hru na bicích nástrojoch
    • dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka).


    Okrem individuálnej výuky môžu byť žiaci hudobného odboru zaradení aj na výuku komornej hry (štvorručná hra na klavíri, duá, triá, kvartetá a pod.).

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
   • 31810314
   • 2021638080
   • koncekoffice@gmail.com
  • Prihlásenie