• Tanečný odbor

   • Prípravné štúdium 

    je určené pre deti predškolského veku, od 5 rokov. Vyučovanie je zamerané na rozvoj základných hudobno-pohybových schopností.

    Vyučovanie 2 x 45 min. / 1 x týždenne.

     

    Základné štúdium

    I. stupňa trvá 8 rokov, je rozdelené na 2 časti a určené pre žiakov od 6 - do 15 rokov.

    V rámci základného štúdia sa vyučuje klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec, a to za sprievodu korepetítora alebo reprodukovanej hudby. 

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie