• Pedagógovia Výtvarný odbor

     • Mgr. Kolembusová Martina
     • Mgr. art. Komara Katarína
     • Mgr. Hanová Jana
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie