• Pedagógovia Hudobný odbor

   • Hra na husliach                                                                                                                 

    • Mgr. Vicianová Margita
    • Mgr. art. Ondrejčáková Alena 
    • Mgr. art. Konček Marek 

     

    Hra na violončelo

    • Mgr. art. Rybáriková Marieta, Art.D.

     

    Hra na gitare

    • Mgr. art. Bednárová Zuzana
    • Mgr. art. Sandiová Belinda
    • Mgr. art. Ondrejčák Vladimír, PhD.
    • Mgr. art. Nagy Filová Natália

     

    Hra na klavíri

    • Schultzová Marta
    • Mgr. art. Vavrová Katarína
    • Mgr. art. Obžerová Kristína
    • Mgr. Volárová Tatiana
    • RNDr.,Bc.A. Bodnár Pavol
    • Mgr. Suchánek Borek (klavír, keyboard)
    • Bc. Troják Marek
    • MMag. Ilievsky Konstantin
    • Mgr. art. Jablokov Viktor

     

    Spev

    • Kardošová Zlatica

     

    Hra na akordeóne

    • Mgr. art. Gabčová Eva

     

    Hra na drevených dychových nástrojoch

    • Mgr. art. Mosorjaková Andrea (zobcová a priečna flauta)
    • Brezovská Janetta  (zobcová flauta, lesný roh)
    • Buranová Nadežda, Dis. art. (zobcová flauta, klarinet, saxofón)
    • Mgr. art. Slezák Ján  (zobcová flauta, klarinet, saxofón)

     

    Hra na plechových dychových nástrojoch

    • Mgr. art. Duranka Mikuláš (trúbka)
    • Mgr. Suchánek Borek (trúbka)

     

    Hra na bících a elektrických nástrojoch

    • Geleta Vojtech, Dis. art (bície, basgitara)
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie