• Hudobná náuka

   • Hudobná náuka je POVINNOU súčasťou výučby hlavného predmetu v Hudobnom odbore, tj. hudobného nástroja alebo spevu.

    Žiak absolvuje 45 minútovu hodinu / 1 x týždenne.

    V priebehu edukačného procesu sa žiak oboznamuje s jednotlivými aspektami hudobnej teórie ako sú:

    • notový zápis v husľovom a basovom kľúči
    • stupnice a akordy
    • intervaly
    • rytmus 
    • dynamika.

     

    Okrem iného dostáva základy harmónie a hudobnej terminológie nevyhnutnej k jeho hudobnému vzdelaniu.

    Súčasťou hudobnej náuky sú zároveň Dejiny hudby, ktoré žiakovi otvárajú širokospektrálnu rôznorodosť hudobných slohov od staroveku až po 21. storočie. Toto poznanie následne formuje jeho chápanie skladieb skomponovaných v rôznych obdobiach a vedie ho k ich správnej interpretácií.

    Hudobná náuka je integrálnou súčasťou vzdelávania v hudobnom odbore, nakoľko vedomosti z tohto predmetu sú nevyhnutnou súčasťou ďalšieho napredovania v speve alebo v hre na konkrétnom nástroji.

    Hudobná náuka sa zadeľuje vždy na začiatku školského roka prostredníctvom triednych pedagógov.

    Za správne zadelenie je zodpovedný rodič resp. žiak.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie