• Už túto nedeľu koncert "Swingujte s nami"

     • Pozývame vás na ďalší koncert z cyklu Rodinné koncerty, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13.11.2022 o 16.00 vo veľkej sále MKIC. Vystúpi Swing Society Orchestra a žiaci ZUŠ. Milovníci hudby 30-tych a 40-tych rokov môžu prísť aj v dobovom oblečení.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     • Dni zelá 2022

     • Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli na súťaž vo varení kapustnice podporiť. Veríme, že aj keď tá naša nebola víťazná, tak vám chutila.

     • Súťaž vo varení kapustnice - Dni zelá 2022

     • Milí rodičia, pozývame vás ochutnať súťažnú kapustnicu, ktorú bude variť družstvo ZUŠ v sobotu 1.10.2022 v rámci súťaže "My varíme ze zelá". Hotová by mala byť okolo 11.00. Súťaž bude prebiehať na lúke za kultúrnym domom. Tešíme sa, že nás prídete podporiť .

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu ZUŠ.

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Hviezdoslavov Kubín 2022

     • Blahoželáme Kataríne Felicite Košuthovej k získaniu zlatého pásma v 1.kategórii v prednese prózy v celoslovenskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Pedagóg Mgr. Milica Pálfyová. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Gitarová súťaž La Guitaromanie 2022

     • Srdečne blahoželáme Teodorovi Ondrejčákovi k získaniu 2.miesta v kategórii I/B na celoslovenskej online súťaži La Guitaromanie 2022. Pedagóg Mgr. art. Vladimír Ondrejčák, PhD. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej ZUŠ.

     • Detský letný tábor.

     • Júlový letný umelecký tábor ZUŠ v Bašte Pajštún s našimi lektormi

      Milí rodičia,

      Základná umelecká škola spolu s OZ pri ZUŠ pripravuje už piaty ročník denného umeleckého tábora „Letom svetom za talentom“. Zámerom tábora je zážitkovou formou sprostredkovať deťom jednotlivé odbory umenia. Tábor je určený deťom vo veku 6 do 14 rokov.

      KEDY?

      ·         Prvý turnus:    11. 7 – 15.7.2022

      ·         Druhý turnus:  18.7  – 22.7.2022

      ČO?

      Program denného tábora začína o 8.00 a trvá do 17.00. Účastníci tábora tvoria v piatich kreatívnych dielňach pod vedením skúsených lektorov:

      ·         Hudobná dielňa, lektori: Brezovská Janetta, Slezák Ján, Geleta Vojtech

      • Výtvarná dielňa, lektori: Kolembusová Martina, Hanová Jana
      • Divadelná dielňa, lektor: Pálfyová Milica
      • Tanečná dielňa, lektor: Palúchová Katarína

      Vo štvrtok poobede môžu deti deťom odprezentovať svoje projekty.

      V piatok čakajú deti lesné dobrodružné hry, ktorými sa zavŕši tohtoročný letný tábor

      KDE?

      Tábor sa bude konať nad Stupavou /smer Borinka/ v Bašte Pajštúnna úpätí Malých Karpát, priamo pod zrúcaninou hradu Pajštún (http://bastapajstun.sk/). Deti sa tu môžu do sýtosti vyšantiť v obrovskom uzavretom areáli, ktorý je obkolesený lesom. K dispozícii budú mať všetky atrakcie, ktoré toto prostredie ponúka: nádhernú prírodu, zvieratá /mini ZOO/, detské ihrisko, reštauráciu... Možnosť dopravy MHD - zastávka Borinka, Píla

      CENA

      Cena s celodennou starostlivosťou, stravovaním a potrebným materiálom je 150.-€. Platba v hotovosti na riaditeľstve školy, alebo na účet Občianskeho združenia pri ZUŠ v Stupave, IBAN: SK69 1100 0000 0026 2107 6226, VS: vybraný dátum.

     • Gitarová Nitra 2022

     • Ďakujeme za účasť na súťaži Jozefovi Pitrovskému a blahoželáme Markéte Zelenákovej k 3.miestu v IV.kategórii na celoslovenskej súťaži Gitarová Nitra 2022. Poďakovanie za prípravu patrí aj ich učiteľke Mgr. art. Zuzane Bednárovej. 

     • 2 % z dane

     • Darujte nám prosím 2% z Vašich daní. Ďakujeme Vám!

      Údaje o prijímateľovi dane

      Názov::Občianske združenie pri ZUŠ v Stupave

      Sídlo: Cintorínska 2, 900 31 Stupava

      IČO: 307 969 11

      Právna forma: Občianske združenie

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie