• *** Obnovenie prezenčného vyučovania ***

     • Dňa 10.5.2021 (pondelok)  sa OBNOVUJE prezenčné vyučovanie v ZUŠ vo všetkých odboroch, tj.:

      •   HUDOBNOM (strunové, dychové, spev)
      •  VÝTVARNOM
      •   LITERÁRNO-DRAMATICKOM
      •  TANEČNOM

      Taktiež výučba HUDOBNEJ NÁUKY bude obnovená v prezenčnej forme.

       

      Naďalej zostávajú v platnosti nariadenia:

      👉 Dieťa a žiaci do 18 rokov:

      ✅  Nepreukazujú sa negatívnym testom

       

       👉Zákonný zástupca dieťaťa a žiaci nad 18 rokov:

       ✅ Nepreukazujú sa negatívnym testom


       

       ✅ Potvrdia Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage.

       ➡  POSTUP V OBRAZOVEJ PRÍLOHE (obr. 1 a 2) ⬇

   • Kontakty

    • Základná umelecká škola v Stupave
    • zusstupava@zusstupava.sk
    • +421 911 971 914
    • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
    • 31810314
    • 2021638080
    • koncekoffice@gmail.com
   • Prihlásenie