• Poukázanie 2% dane z FO a PO

     • Milí rodičia. Aj v tomto roku nás môžete podporiť poukázaním 2% zaplatenej dane FO a PO. Rodičia, ktorí majú vystavené potvrdenie od zamestnávateľa a chcú poukázať 2%, ho môžu poslať aj poštou na adresu školy: ZUŠ, CIntorínska 2, 900 31 Stupava. Ďakujeme!

   • Kontakty

    • Základná umelecká škola v Stupave
    • zusstupava@zusstupava.sk
    • +421 911 971 914
    • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
    • 31810314
    • 2021638080
    • koncekoffice@gmail.com
   • Prihlásenie