• Prijímacie konanie

   • Podmienkou prijatia na ZUŠ v Stupave je absolvovanie prijímacieho pohovoru, na ktorom dieťa preukáže základné schopnosti pre štúdium zvoleného odboru:

    • hudobný odbor - základné rytmické a intonačné schopnosti (deti nastupujúce do 1.triedy ZŠ),
    • tanečný odbor - základné pohybovo-rytmické schopnosti (5 ročné deti, deti nastupujúce do 1.triedy ZŠ),
    • literárno-dramatický odbor - prednes, základné pohybovo-rytmické schopnosti
    • výtvarný odbor - základné zručnosti výtvarného charakteru (deti nastupujúce do 1.triedy ZŠ - priniesť vlastné výtvarné práce).
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava
   • 31810314
   • 2021638080
   • koncekoffice@gmail.com
  • Prihlásenie