• OZNAMY

    • POMÔCKY NEVYHNUTNÉ PRE ŠTÚDIUM HN:

     1.  PERO

     2.  CERUZKA

     3.  GUMA

     4. NOTOVÝ ZOŠIT (A4)

     >>> ŽIACKA KNIŽKA JE VEDENÁ FORMOU ONLINE V SYSTÉME EDUPAGE. <<<

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie